WeSC minskad förlusten och ökad försäljningen

Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 11,7 miljoner kronor (9,3) under årets första kvartal, januari till mars.