VRG vill att tingsrätten avvaktar om konkursbeslut

Bolaget inte längre på obestånd då finansiering ska finnas.