UC: För tidigt att sia om konkursläget i detaljhandeln

Konkurserna antas öka markant även i andra branscher än restaurangbranschen där konkurserna ökat med 57 procent hittills i mars.