Två konkursanmälningar mot JC

Obetalda hyresskulder har lett till konkursanmälningar. Därtill har kedjans revisor klivit av.