Tillväxten ökade i Global Fashion Group

Omsättningen (Net Merchandise Value – NMV) i Global Fashion Group, Kinneviks delägda nätmodehandlare för tillväxtmarknader, ökade med 22 procent i fasta valutor till 341 miljoner euro under det första kvartalet 2019.