Svensk Handel välkomnar regeringsstöd för sänkta hyror