Svajigt för Lexington

Fortsatt positivt för egen och extern e-handel. Trögare för modesegmentet.