Starkt kvartal för New Wave

Tillväxt inom samtliga segment. Bolaget ändrar fokus inför 2020.