Sportmodeföretag backas av Acastgrundare

Göteborgsbaserade WearColour och Void Cycling med nya delägare.