Spinnova och Fortum har en textilfiber ihop

Prototypplagg visades i veckan.