Ska exportera Splitgrid

Datasystem tar in nytt kapital för att öka expansion.