”Pristransparens den fysiska handelns största utmaning”