Oro över utvecklingen i skobranschen – minskar trots svaga jämförelsetal