Ny ordförande i Svensk Form

Maria Lomholt har valts till ny styrelseordförande i föreningen Svensk Form.