Modekedja i graven

Norska modekoncernen Varner lägger ned kedja efter flera år av bristande lönsamhet.