Kvarteret lyfts med handel

Plats för 20 butiker när Hästen 21 i centrala Stockholm utvecklas. I projektet ingår PK-huset.