Kraftig ökning av konkurser

Fortsätter att öka – trots högkonjunktur.