H&M kan permittera 10 000-tals – utdelningen föreslås utebli