Här bygger H&M om och ut

Utökar ytan med 800 kvadratmeter.