Gaps vd avgår

Modebolaget sänker vinstprognos för helåret.