Från rederivärlden till Lindex

Ska utveckla kedjans IT-verksamhet.