Från Newhouse till Boomerang

Hon har klivit på som operativ chef för Boomerang.