Även Ur & Penn kritiska till omotiverade hyresnivåer

Nu sällar sig ur- och accessoarkedjan till kritikerkåren mot hyresvärdar och fastighetsägare angående hyresnivåer och menar att hyresnivåerna måste anpassas för att den fysiska handeln ska kunna möta ökad digital handel.