Från Sellpy till Myrorna

Lisa Book Taube blir projektledare inom affärsutveckling hos Myrorna. Hon kommer närmast från posten som hållbarhetschef hos Sellpy och ska nu projektleda second hand-kedjans nya cirkulära satsningar och jobbar med att utveckla Myrornas webbshop.